Zatrudnienie pracownika z Ukrainy lub Białorusi bez uzyskania zezwolenia – czy to możliwe?

Wedle polskiego prawa, tj. zgodnie z rozporządzeniem Ministra pracy i polityki społecznej jest możliwym powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi np. z Ukrainy lub Białorusi na terytorium Polski bez uzyskania zezwolenia na pracę. Na podstawie niniejszego rozporządzenia pracodawca ma prawo zatrudnić – nieposiadających zezwolenia na pracę obywateli:

  • Rosji,
  • Mołdawii,
  • Armenii,
  • Białorusi,
  • Gruzji,
  • Ukrainy.

Obywatele tych Państw mogą wykonywać pracę w Polsce przez okres nie dłuższy niż 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy – niezależnie od liczby podmiotów powierzających im wykonywanie pracy. Przed rozpoczęciem pracy np. przez pracownika z Ukrainy lub Białorusi – pracodawca musi zarejestrować w Urzędzie Pracy pisemne oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy temu obcokrajowcowi.

Po zatrudnieniu pracownika z Ukrainy, pracodawca musi pamiętać by m.in. zgłosić go do ZUS. Zapraszamy do POLRAB – pomagamy w formalnościach i wyszukujemy najlepszych dla Państwa firmy kandydatów.