Specjalista IT z Ukrainy na wagę złota

pracownicy z Ukrainy

Grupa zawodowa, jaką są specjaliści IT nie może narzekać na zarobki w Polsce. Z roku na rok stawki w tej branży wzrastają. Specjalista IT obecnie zarabia od około 6600 zł miesięcznie. Polscy informatycy muszą przygotować się na konkurowanie o stanowiska z pracownikami z Ukrainy. Liczba pozwoleń na pracę dla specjalistów IT z Ukrainy z każdym rokiem wzrasta.

Ukraińscy informatycy atrakcyjni dla polskich firm

Nie można dokładnie oszacować, ilu specjalistów z dziedziny technologii informacyjnych z Ukrainy obecnie przebywa w Polsce, ale na pewno jest to znaczna ilość. Firmy bardzo chętnie ich zatrudniają, ponieważ mają oni bardzo dobre kwalifikacje, a przy tym są mniej roszczeniowi niż polscy informatycy.

Polskie firmy są bardzo zainteresowane specjalistami IT ze Wschodu. Poza tym, że mają bardzo dobre kwalifikacje, to co najważniejsze, chcą pracować w Polsce. Nie chodzi tu o kwestie finansowe, ponieważ mogliby znaleźć lepiej płatną pracę w Anglii czy Niemczech. Ukraińcy postrzegają polski rynek jako globalny, który daje im wiele możliwości rozwoju zawodowego. Dzięki temu, że przyjmują proaktywną postawę i są chętni do pracy, nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia na bardzo dobrych stanowiskach, opłacanych w należyty sposób.

Informatycy z Ukrainy wsparciem dla polskiej gospodarki

Do Polski przybywa coraz więcej wysoko wykwalifikowanych cudzoziemców. Pracownicy z Ukrainy powoli zapełniają luki po specjalistach, którzy wyjechali z Polski do Wielkiej Brytanii. Jest to bardzo dobra wiadomość dla polskiej gospodarki, a także dla branży IT, która zaczynała borykać się z problemami kadrowymi. W związku ze zmieniającymi się ciągle wariantami technologicznymi, stale potrzeba nowych rąk do pracy w działach IT. Obecnie w naszym kraju brakuje ponad 50 tysięcy specjalistów IT, a indyjscy i ukraińscy informatycy są najczęściej zatrudnianymi obcokrajowcami  w polskich firmach. Dzięki chęci do pracy ze strony ukraińskich pracowników, wysokim kwalifikacjom oraz dobrej znajomości języka angielskiego, niedobór pracowników branży IT w polskich firmach będzie sukcesywnie malał.

Przy tym należy zaznaczyć, że specjaliści z Ukrainy w żaden sposób nie zabierają polskim informatykom miejsc pracy. Przyczyniają się jedynie do zmniejszania braków kadrowych, a także stają się pozytywnym impulsem dla polskiej gospodarki. Dużą szansą dla polskiej branży IT jest zatrudnianie pracowników z Ukrainy. Wysoko wykwalifikowani specjaliści mogą przyczynić się do umocnienia pozycji Polski na europejskiej mapie czołowych lokalizacji dla inwestycji z obszaru nowoczesnych technologii. Im więcej będzie chętnych pracowników do pracy w działach IT, tym zwiększy się również konkurencja, która może być motywacją do większego doszkalania się i zdobywania nowych umiejętności, zarówno przez polskich, jak i ukraińskich informatyków.