Ukraińcy na polskim rynku budowlanym

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy w branży budowlanej jest dość powszechne. W ostatnich kilku latach zauważalny jest tu znaczący wzrost zatrudniania pracowników ze Wschodu. Średnia wieku pracowników z Ukrainy to 33 lata. Są to przede wszystkim mężczyźni, silni i chętni do pracy, dlatego w budownictwie radzą sobie bardzo dobrze.

Pracownicy z Ukrainy nie mają żadnych problemów ze znalezieniem zatrudnienia w budownictwie, w Polsce. Zatrudniani są albo na podstawie zezwolenia na pracę, albo na podstawie procedury uproszczonej związanej ze złożeniem przez pracodawcę oświadczenia o chęci zatrudnienia cudzoziemca. W budownictwie, Ukraińcy są zatrudniani przede wszystkim na podstawie zezwolenia na pracę. Związane jest to przede wszystkim z mniejszą sezonowością prac, jakie mają oni do wykonania. Cieszy natomiast to, że Ukraińcy mogą pracować w Polsce legalnie, a przedsiębiorcy nie uchylają się od obowiązku dopełnienia wszystkich formalności z tym związanych.

Dlaczego pracownicy z Ukrainy są tak chętnie zatrudniani w branży budowlanej?

Powodem częstego zatrudniania pracowników z Ukrainy w branży budowlanej są nie tylko niskie koszty ich pracy, ale także kryzys ukraińskiej gospodarki. Skłania on Ukraińców do szukania zatrudnienia w innych krajach, w tym przede wszystkim w Polsce. Nasz kraj jest dla nich atrakcyjnym kierunkiem, ponieważ od połowy 2017 roku nie muszą mieć wiz, aby przekroczyć granicę.

Warunki pracy Ukraińców w branży budowlanej

Pracownicy z Ukrainy, którzy szukają zatrudnienia w branży budowlanej, muszą przygotować się na długie godziny pracy. Zwykle jest to 57 godzin tygodniowo, czyli około 9,5 godziny na dzień. Praca zwykle odbywa się przez 6 dni w tygodniu. Jest to najdłuższy czas ze wszystkich branż, w jakich zatrudniani są pracownicy z Ukrainy w Polsce. Zwykle bowiem pracują oni średnio 54 godziny tygodniowo.

Dłuższy czas pracy przekłada się jednak na wyższe zarobki Ukraińców. Ponadto, firmy budowlane oferują bardzo dobre stawki godzinowe, dlatego Ukraińcy za swój trud są wynagradzani. Mogą więc tu zarobić znacznie więcej niż w innych branżach. Zarabiają średnio 2700 zł netto. Dla porównania, w innych branżach są w stanie zarobić zaledwie 2100 zł netto. Zarobki, jakie obecnie są proponowane pracownikom z Ukrainy, są zbliżone do tych, które otrzymują Polacy.

Kwalifikacje zawodowe Ukraińców

Ukrainiec wykazuje się bardzo dużym szacunkiem do pracy i nie widzi problemu z podnoszeniem swoich kwalifikacji, czy przebranżawianiem się. Jest w stanie w pełni dostosować się do zmieniających się warunków. Dzięki temu stanowi bardzo dobre wsparcie dla każdego przedsiębiorcy. W branży budowlanej liczy się przede wszystkim zaangażowanie i chęć do pracy. Żadne dyplomy nie są tu potrzebne, a czasem nawet przeszkadzają. Wystarczy znać podstawowe umiejętności związane z obsługą wiertarki, młotka i pędzla, a można będzie rozpocząć swoją przygodę na budowie.