Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy lub Białorusi – obowiązki

O czym już wcześniej pisaliśmy – pracodawca, chcący zatrudnić pracownika z Ukrainy lub pracownika z Białorusi powinien zarejestrować w Urzędzie Pracy pisemne oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, jednakże pracownik z Ukrainy i pracownik z Białorusi musi także dopełnić swoich formalności urzędowych. Na podstawie powyższego zarejestrowanego oświadczenia pracodawcy na swoje dane, kandydat na pracownika może ubiegać się o wizę roboczą, która pozwala mu na podjęcie legalnej pracy w Polsce.

Po czasie wyznaczonym w wizie roboczej tj. 180 dniach pracy w Polsce w ciągu roku, pracownik z Ukrainy lub pracownik z Białorusi może dalej kontynuować zatrudnienie u polskiego pracodawcy, jednakże musi ubiegać się albo o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub o zezwolenie na pracę w miejscowym wydziale spraw cudzoziemców urzędu wojewódzkiego właściwego dla danego obszaru w którym znajduję się pracodawca.

Obowiązkiem pracodawcy w Polsce jest zatrudnienie obcokrajowca wyłącznie na podstawie umowy sporządzonej na piśmie – umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Umowa zawarta z obcokrajowcem musi być zgodna z danymi podanymi w oświadczeniu. To bardzo ważne.

Proszę pamiętać iż pracodawca, który powierzył pracę obcokrajowcowi przebywającemu nielegalnie na terenie RP, podlega odpowiedzialności karnej.  Kara za ten czyn z art. 10 wynosi do 3 lat pozbawienia wolności, zaś sprawca czynu z art. 11 podlega karze grzywny w wysokości do 10000 zł.

Dlatego tak ważne jest, naszym zdaniem, korzystanie z profesjonalnych usług Agencji Pracy takiej agencji jak m.in. POLRAB  – celem uzyskania wszystkich formalności. Jak również w celu sprawdzeniu statusu przyszłego pracownika i pomocy w legalnym zatrudnieniu Ukraińców i Białorusinów. Zapraszamy