Co dziesiąty Ukrainiec chce zostać w Polsce na stałe

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy dla wielu przedsiębiorców jest ratunkiem przed poważnymi brakami kadrowymi. Niestety, ale zasmucą ich najnowsze doniesienia. Tylko 11% Ukraińców przebywających obecnie w Polsce chce się tutaj osiedlić na stałe. Pozostali traktują przyjazd do naszego kraju jako formę zarobku, zebrania nowych doświadczeń. Po krótkotrwałym pobycie chcą jednak wrócić do swojej ojczyzny.

W opisanej sytuacji można jednak zauważyć pewna analogię. Ukraińcy zaczęli przyjeżdżać do Polski w zauważalnym wymiarze w 2016 roku. Gdy Polacy zaczynali emigrować do Wielkiej Brytanii, początkowo również twierdzili, że wyjeżdżają tam jedynie w celach zarobkowych, a gdy się dorobią chcą wrócić do kraju. Jak dobrze wiemy, większość emigrantów z Polski została w Anglii na stałe. Podobnie może być z Ukraińcami. Choć obecnie twierdzą, że traktują Polskę jedynie jako miejsce do zarabiania pieniędzy, a nie budowania przyszłości, z czasem może się to zmienić.

Trzeba rozwinąć system zachęt dla Ukraińców

Jeżeli polski rząd chce zatrzymać Ukraińców, musi się postarać. Potrzebne jest stworzenie programu, który będzie zachęcał Ukraińców do budowania przyszłości w naszym kraju. Nie możemy zaprzeczać, że w znacznym stopniu budują oni polską gospodarkę i przyczyniają się do wypełniania luk kadrowych w wielu firmach. Jeżeli chcemy, aby myśleli poważnie o naszym kraju w perspektywach przyszłościowych, już teraz musimy zacząć ich do tego przekonywać.

Przede wszystkim, konieczne jest wprowadzenie ułatwień związanych z dostępem do nieruchomości, w których mogliby oni na stałe zamieszkać. Potrzebne jest uelastycznienie systemu edukacji, który będzie uwzględniał przyjmowanie w polskich szkołach Ukraińców, tak jak to jest zorganizowane w innych krajach w odniesieniu do Polaków. Wreszcie należy popracować nad lepszym systemem opieki socjalnej. Wsparcie dla migrantów powinno być priorytetem, ponieważ zapewnia im to wysoki poziom bezpieczeństwa i pozwala się skutecznie rozwijać.

Dzięki temu, że polski rząd wypracuje ciekawe propozycje dla Ukraińców, na pewno odsetek chętnych do stałego zamieszkania w Polsce wzrośnie. Będzie to działało z korzyścią dla Polskiej gospodarki. Należy wspomnieć, że gdyby nie Ukraińcy, w Polsce byłoby ponad milion nieobsadzonych miejsc pracy. Byłby to poważny kłopot dla polskich przedsiębiorców. Polska zyska na zachęceniu Ukraińców do pozostania w naszym kraju. Już teraz jest to zauważalne w PKB. Czynnik ten jest stymulowany przez pracowników z Ukrainy w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu.