Bez pracowników z Ukrainy, te branże stracą najwięcej

Pracownik z Ukrainy ma obecnie kluczowe znaczenie w polskim rolnictwie, budownictwie, handlu, hotelarskie oraz gastronomii. Ukraińcy stanowią w Polsce ponad 90% wszystkich cudzoziemców. Nie mają oni problemu z uzyskaniem zezwolenia na pracę w naszym kraju. Ale czy są u nas mile widziani?

Choć poziom imigracji zarobkowej do Polski nadal jest niewielki, to jednak skala tego zjawiska, jaką obserwujemy od kilku lat staje się coraz bardziej intensywna. Głównie dlatego, że do naszego kraju od 2016 roku przybywa coraz więcej Ukraińców szukających tu zatrudnienia. Ich obecność można zauważyć przede wszystkim w dużych miastach, w kilku najważniejszych sektorach, takich jak hotelarstwo, sprzedaż, budownictwo czy gastronomia. Nie oznacza to jednak, że Ukraińcy zabierają pracę Polakom. Zapełniają luki, których nie są w stanie wypełnić polscy przedsiębiorcy rodowitymi pracownikami.

Ukraińcy zajmują puste miejsca pracy

Jest wiele branż w Polsce, które narzekają na zbyt dużą ilość wakatów. Z niewiadomych przyczyn, choć Polacy narzekają na to, że nie mogą znaleźć zatrudnienia, nie chcą podejmować niektórych prac. Z chęcią przyjmują posady natomiast Ukraińcy, którzy w efekcie tak naprawdę nie zabierają Polakom miejsc pracy, a jedynie wypełniają luki w wielu polskich firmach. Rozwiązują dzięki temu problemy kadrowe wielu przedsiębiorców. Poza tym, należy pamiętać, że w naszym kraju obowiązuje prawo, które mówi, że cudzoziemiec (w tym przypadku Ukrainiec), może otrzymać legalne pozwolenie na pracę jedynie wtedy, gdy występują faktyczne braki kadrowe w firmach i są dla nich wolne miejsca pracy.

Branże, w których zatrudnianie Ukraińców ma kluczowe znaczenie

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania wielu branż w Polsce. Najczęściej wspierają oni takie gałęzie, jak:

  • rolnictwo,
  • budownictwo,
  • handel,
  • hotelarstwo,
  • gastronomię,
  • sektor usług domowych.

Praca dla wykształconych Ukraińców

W związku z tym, że 40% migrantów z Ukrainy posiada wyższe wykształcenie, mogą oni z powodzeniem znaleźć zatrudnienie w hotelarstwie oraz gastronomii. Te sektory w naszym kraju bardzo dynamicznie się rozwijają, dlatego stale potrzebują nowych rąk do pracy. W związku z tym, że w naszym kraju zaczyna ich brakować, zbawienna jest pomoc pracownika z Ukrainy.

Warto także zaznaczyć, że przyjeżdżający do Polski Ukraińcy są coraz młodsi. Szybko się uczą i dostosowują do warunków panujących w naszym kraju. Często są lepiej wykształceni niż inne nacje przybywające do Polski lub sami Polacy.