Dlaczego warto zdecydować się na leasing pracowników z Ukrainy?

Kraje tak zwanej starej Unii mają niezwykle duże zapotrzebowanie na pracowników, co wiąże się z kwestią starzejącego się społeczeństwa oraz wysokimi kosztami pracy rdzennych mieszkańców. Do tego grona powoli zaczyna dołączać Polska. Dlaczego rodzimi przedsiębiorcy powinni rozważyć zatrudnienie pracownika z Ukrainy?

Pracownik ze Wschodu to nie tylko niższe koszty pracy, lecz także gwarancja stosownych kwalifikacji, doświadczenia oraz zaangażowania.

Na czym polega wspominany leasing pracowniczy? Chodzi tutaj o udostępnienie firmie zasobów kadrowych agencji pośrednictwa pracy. Ten prosty zabieg sprawia, że pracodawca jest w stanie do minimum ograniczyć swoje zobowiązania w stosunku do pracownika. Wszelkiego rodzaju formalności załatwia bowiem agencja pracy.

Stawiając na leasing, zyskujemy przede wszystkim elastyczność. Cały szereg firm ma zwiększone zapotrzebowanie na pracowników w zależności od sezonu czy pory roku. Zatrudnianie pracowników na czas określony i samodzielna rekrutacja są nie tylko czaso- i pracochłonne, lecz sprawiają także, że przedsiębiorstwo traci możliwość dopasowywania się do aktualnej koniunktury rynku.

Dzięki leasingowi jesteśmy w stanie znacząco zwiększyć zyski firmy. Związane jest to z faktem, że zawsze zatrudniamy dokładnie takich pracowników, jakich aktualnie potrzebujemy. Wykonują oni pracę zgodnie ze standardami przedsiębiorstwa, pozostając jednocześnie pracownikami wybranej agencji.