Pracownicy z Ukrainy – jak zatrudnić i dlaczego warto?

Pomimo ciągłego napływu pracowników zza wschodniej granicy, polskie przedsiębiorstwa wciąż mają problem z wypełnieniem wakatów i co raz częściej sięgają po pomoc w znalezieniu pracowników dla swoich firm. Luki kadrowe dotyczą przede wszystkim pracowników niewykwalifikowanych i tendencja ta utrzyma się co najmniej w perspektywie kolejnych kilku lat.

Dzięki licznym zmianom ustawowym legalne zatrudnienie pracownika przede wszystkim z Ukrainy stało się możliwe i prostsze. W związku z czym polscy pracodawcy zgłaszając zapotrzebowanie na pracowników, co raz częściej rozważają możliwość zatrudnienia kandydatów z Ukrainy.

Obywatele Ukrainy podlegają nieco łatwiejszym procedurom legalizacji pobytu i pracy na terytorium Polski. Do grupy tej należą również pracownicy z Rosji, Mołdawii, Armenii, Białorusi i Gruzji. Obywatele tych krajów mogą podejmować pracę w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Przy tym nie mają oni obowiązku uzyskania zezwolenia o pracę, co jest sporym ułatwieniem dla firm chcących zatrudnić cudzoziemca w okresie prac sezonowych. Zatrudnienie pracownika z Ukrainy odbywa się na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Taki dokument powinien być złożony przez polskiego pracodawcę lub Agencję Pracy, która ma do tego pełnomocnictwo – i dokument powinien zostać zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy – właściwym dla siedziby firmy. Na podstawie „oświadczenia” pracownicy z Ukrainy mogą ubiegać się o wizę roboczą.

Nasi specjaliści pomogą Ci zatrudnić obcokrajowca tak byś mógł zapomnieć o wszystkich kwestiach formalnych, a mógł skupić się na tym co jest najważniejsze – rozwijaniu swojej firmy.