Czy opłaca się zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Coraz więcej Ukraińców szuka zatrudnienia w naszym kraju. Trudno się temu dziwić – to dla nich szansa na nawet kilkukrotne zwiększenie swoich zarobków. Dla pracodawców, taki pracownik wiąże się natomiast z mniejszymi kosztami przy jednoczesnej wysokiej jakości pracy.

Czy opłaca się szukać pracownika z Ukrainy?

Jak pokazują badania, prawie połowa polskich firm zatrudnia lub rozważa zatrudnienie pracownika z Ukrainy. Główną tego przyczyną jest fakt, że podać pracowników, szczególnie tych niewykwalifikowanych, jest niewystarczająca. Można się pokusić o powodzenie, że ukraiński pracownik jest tym samym dla rodzimej gospodarki, co Polak emigrujący za chlebem do Anglii czy Niemiec. Ukraińcy wypełniają pewnego rodzaju lukę, która powstała po wyjeździe rodzimych pracowników za granicę.

Pracownicy z Ukrainy są zatrudniani głównie w sektorze publicznym, lecz coraz częściej pracują oni także w innych branżach, na przykład IT.

Polskie firmy zatrudniają Ukraińców jednak nie tylko dlatego, by wypełnić lukę po polskich pracownikach. Związane jest to także z ich niższymi wymaganiami finansowymi połączonymi z wysoką efektywnością.

Zatrudniając pracownika z Ukrainy, należy sobie zdawać sprawę z kosztów, jakie musimy wówczas ponieść. Chodzi tutaj zarówno rekrutację, jak i niezbędne formalności oraz koszty transportu i zamieszkania.

Uproszczone procedury prawne

Rekrutując Ukraińca, należy się liczyć z pewnego rodzaju formalnościami, lecz są one jednak znacznie bardziej uproszczone w porównaniu do zatrudniania pracowników z innych krajów. Jeśli zatrudnienie dotyczy osoby z Ukrainy, która ma pracować przez maksymalnie 6 miesięcy z ciągu roku, należy zarejestrować w Urzędzie Pracy zamiar zatrudnienia obcokrajowca, a ten w między czasie składa wniosek o wizę. W powyższym przypadku, mieszkaniec Ukrainy jest traktowany jako pracownik sezonowy. Po upływie 6 miesięcy może on wrócić do swojego kraju lub (jeśli pracodawca uzyskał zezwolenie u wojewody) lub kontynuować wykonywanie obowiązków zawodowych.