Rozliczanie pracownika z Ukrainy

Z roku na rok w naszym kraju pojawia się coraz więcej pracowników z Ukrainy szukających zatrudnienia. Bardzo ważne jest tutaj odpowiednie rozliczenie takiej osoby, jako że możliwości jest kilka. Więcej informacji na ten temat – poniżej.

To, w jaki sposób będziemy rozliczali pracownika z Ukrainy, zależy w dużej mierze od tego, czy jest on rezydentem czy nie. W pierwszym przypadku, gdy przedstawi on swojemu pracodawcy Certyfikat Rezydencji z Polski, jego opodatkowanie będzie naliczane według zasad ogólnych, a co za tym idzie – od uzyskanego wynagrodzenia naliczana będzie składka na podatek dochodowy, obliczana przy pomocy skali podatkowej. Pracodawca wystawia takiej osobie PIT 11, a pracownik rozlicza się z polskim Urzędem Skarbowym. Gdy Ukrainiec nie posiada Certyfikatu, kluczową rolę odgrywa tutaj rodzaj zawartej umowy. Każda umowa o pracę wymaga rozliczenia podatku na zasadach ogólnych i wystawienia PIT 11, lecz cudzoziemiec nie rozlicza się w tym przypadku z US w Polsce. Umowa cywilno – prawna jest opodatkowana ryczałtem 20%, co jest zdecydowanie najmniej korzystne dla pracownika z Ukrainy, jako że otrzymuje on znacznie niższe wynagrodzenie od Polaka.

Ukraińcy posiadający wizę mogą być także rozliczani na zasadach ogólnych, lecz dodatkowym warunkiem, który muszą spełnić jest przebywanie na terenie Polski przez co najmniej 183 dni w roku podatkowym. Wystawiane przez płatnika dokumenty do PIT 11 i PIT 4R. Granica przebywania w naszym kraju powyżej 183 dni w roku podatkowym powoduje, że dany pracownik z Ukrainy posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terenie Polski, co stwarza z kolei obowiązek pobierania podatku na zasadach ogólnych. Zasada ta działa również wstecz.

Rozliczanie na zasadach ogólnych dotyczy również tych pracowników z Ukrainy, których centrum życiowe znajduje się w Polsce. Niestety, jest to trudne do zweryfikowania. Urząd Skarbowy może także uznać oświadczenie Ukraińca za niewystarczający dowód. Pracownik z Ukrainy może złożyć dokument NIP-7, gdzie jako adres zamieszkania poda Polskę. Niestety, rozwiązanie to sprawia, że odpowiedzialność spoczywa na nim.

Ukrainiec zatrudniony na umowę zlecenie ma możliwość przedłożenia Certyfikatu Rezydencji Ukrainy. W takim przypadku, polski pracodawca nie nalicza żadnego podatku od przychodów osiągniętych w Polsce i wystawia jedynie dokument IFT. W sytuacji, gdy pracownik z Ukrainy jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, jego dochody podlegają opodatkowaniu w Polsce.