Rejestracja pracownika z Ukrainy

Decydując się na zatrudnienie pracownika z Ukrainy, należy zdawać sobie sprawę z formalności, jakie należy spełnić, by taka osoba mogła pracować w przedsiębiorstwie w sposób w pełni legalny. Jakie dokumenty są niezbędne do zarejestrowania Ukraińca?

Formalności należy rozpocząć od złożenia oświadczenia w powiatowym Urzędzie Pracy, w miejscowości właściwej dla siedziby przedsiębiorstwa. Chodzi tutaj o Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Taki dokument powinien zawierać przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia pracy przez Ukraińca. Powiatowy Urząd Pracy w przeciągu maksymalnie 14 dni dokona rejestracji takiego oświadczenia. Pracodawca powinien niezwłocznie je odebrać i przekazać oryginał pracownikowi. Wspominane oświadczenie jest także podstawą, która posłuży do ubiegania się o wizę roboczą przez pracownika z Ukrainy.

Po rejestracji niezbędne będzie wykazanie legalnego pobytu danego Ukraińca ubiegającego się o zatrudnienie. Może on to poświadczyć okazując wizę krajową, zezwolenie pobytowe lub kartę pobytu.

Kolejny etap to sprawdzenie przez pracodawcę czy pracownik z Ukrainy posiada dokument uprawniający go zarówno do pobytu, jak i pracy na terenie naszego kraju. Wymagane jest tutaj również zezwolenie na pracę. Gdy Ukrainiec go nie posiada, skorzystać można z uproszczonej procedury oświadczeniowej, która pozwala na wykonywanie pracy w Polsce przez 6 miesięcy w okresie 12 następujących po sobie miesięcy. Zawarcie umowy o pracę z pracownikiem z Ukrainy wymaga zaoferowania płacy minimalnej, która wynosi obecnie 2600 złotych brutto. W momencie, gdy mija 6 miesięcy pracy Ukraińca, pracodawca powinien wystąpić o wydanie zezwolenia na pracę w Polsce. Jest ono wydawane przez wojewodę i występuje w pięciu różnych rodzajach (A, B, C, D oraz E).