Карта поляка – все про користі для іноземця та роботодавця

karta polaka

Що таке Карта поляка?

Картка поляка – це документ, що підтверджує приналежність даного іноземця до польської нації. Власник карти поляка може користуватися багатьма правами.

Хто може отримати карту поляка?

Карта поляка може бути надана особі, яка заявила про приналежність до польської нації та виконує наступні умови:

  • демонструє свій зв’язок з польською культурою через хоча б базові знання польської мови, яку вважає рідною мовою, а також через знання та плекання польських традицій та звичаїв;
  • у присутності консула Республіки Польща складе письмову декларацію про належність до польської нації;
  • доведе, що принаймні хтось з її батьків, бабуся або дідусів або ж двоє прабабусь/прадідусів мав польське походження або польське громадянство, або представить сертифікат польської організації чи діаспори, що підтверджує активну участь у заходах для популяризації польської мови та культури чи польської національної меншини на протязі принаймні останніх трьох років.

Карта поляка може бути надана лише особі, яка в день подання заяви на отримання Карти поляка має громадянство однієї з наступних країн:
Республіка Вірменія, Азербайджанська Республіка, Республіка Білорусь, Естонська Республіка, Грузія, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Литовська Республіка, Латвійська Республіка, Республіка Молдова, Російська Федерація, Республіка Таджикистан, Туркменістан, Україна або Республіка Узбекистан.

Які переваги надає Карта поляка?

Іноземець, який має Карту поляка, має право користуватися наступними привілеями:

• може отримати довгострокову візу на проживання, яка дозволяє йому перетинати кордон Польщі багато разів без оплати;
• може легальною працювати в Республіці Польща без необхідності отримання дозволу на роботу;
• може вести бізнес у Польщі на тих самих умовах, що й польські громадяни;
• може використовувати систему безкоштовної освіти в Польщі;
• може користуватися безкоштовною медичною допомогою у невідкладних випадках на тих самих умовах, що й польські громадяни;
• безкоштовно відвідувати державні музеї в Польщі;
• може подати заявку на фінансування з бюджету польської держави або бюджету муніципальних самоврядування Польщі, призначеного для підтримки поляків за кордоном.

Важливо: Карта поляка не дає права перетинати кордон або жити в Польщі (стаття 7 роз.2 Закону про Kарту Поляка).

Карта поляка надається адміністративним рішенням, за письмовою вимогою особи, яка звертається з заявою про її видачу, або ж за вимогою її законного представника.

Карта поляка дійсна протягом 10 років з дня її надання та втрачає свою дію після набуття польського громадянства або отримання дозволу на поселення на території Республіки Польща. Орган, уповноважений надати Карту поляка, – це консул, який відповідає за місце проживання заявника.

 

Джерело: wsoic.lublin.uw.gov.pl